S-14 Beperking stofblootstelling bij het beladen

Oplossing

Als een bulkchauffeur rechtstreeks belaadt uit een silo, en bovendien moet kijken hoever een compartiment van de vrachtwagen is gevuld, wordt hij blootgesteld aan stof. 
Omdat te voorkomen, zijn er de volgende mogelijkheden, waarvan sommige alleen bij ver- en nieuwbouw van silo’s aan de orde zijn:  

  • Gebruik volmelders;
  • Gebruik contrasets, waarin precies de te beladen hoeveelheid product is klaargezet, en zorg voor afdoende ruimteafzuiging;
  • Voorzie de slurf waarmee beladen wordt van een dubbele wand, zodat daar stofafzuiging kan plaats vinden
  • Plaats de bulkwagen op een weegbrug tijdens het beladen.
  • Gebruik een stofreducerende silo-uitlaat (meerdere systemen beschikbaar)

Zijn bovenstaande opties redelijkerwijs niet haalbaar, dan is de volgende mogelijkheid aan de orde: 

  • Leg vast hoeveel tijd het beladen van verschillende hoeveelheden kost. Stop de belading vervolgens tijdig, en kijk vervolgens pas als het stof is neergedaald om te zien hoever het compartiment gevuld is. Let op: de beladingstijd is ondermeer afhankelijk van het soortelijk gewicht van de grondstoffen. 

Bieden bovenstaande maatregelen te weinig bescherming, dan zijn ademhalingbeschermingsmiddelen nodig, die passen bij de mate van blootstelling.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven