MV-26 Veilig werken met een stoomketel

Oplossing

Als de stoomketel enige tijd is uitgeschakeld geweest, bijvoorbeeld na een weekend, kunnen als de druk er weer op wordt gezet de leidingen gaan scheuren, met mogelijk letsel als gevolg.  Dat is te voorkomen:

  • Door voortdurend druk op de installatie te houden, of -als dat redelijkerwijs niet mogelijk is-:
  • Door na een periode van stilstand de hoofdafsluiter geleidelijk open te draaien en heel langzaam om het stoomcircuit weer geleidelijk op druk en temperatuur te brengen.

Maatregel

Technische- en organisatorische maatregel.

Scroll naar boven