Arbeidsrisico

Dierziekten

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Wat is het?

Dierziekten kunnen ook voor de mens risico’s met zich meebrengen. Sommige besmettelijke dierziekten kunnen namelijk van dieren naar mensen worden overgedragen. Deze ziekten worden zoönosen genoemd. In deze arbocatalogus wordt ingegaan op de risico’s van deze zoönosen voor werknemers in de diervoerderindustrie en de maatregelen die moeten worden genomen om deze risico’s te verminderen. Deze arbocatalogus gaat niet in op de maatregelen die moeten worden genomen in het kader van meldingsplichtige dierziekten om verspreiding van ziekten van het ene naar het andere bedrijf te voorkomen.

Animatiefilmpje Arbeidsrisico Dierziekten – Nevedi

Zoönosen kunnen worden veroorzaakt door levende organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. In de arbowereld wordt deze groep samengevat onder de term ‘biologische agentia’. Bekende voorbeelden van zoönosen die in de afgelopen jaren veel aandacht in de media hebben gekregen zijn Q-koorts en vogelgriep. Zoönosen kunnen worden opgelopen door inademing, huidcontact of opname via de mond bij onvoldoende hygiëne. 

In de diervoederindustrie kan er voor werknemers die de agrarische bedrijven bezoeken een verhoogd risico bestaan op het oplopen van deze ziekten, vooral bij het betreden van de stallen en handelingen die worden verricht met de dieren in de stallen of met de uitwerpselen van de dieren.

In zeer uitzonderlijke gevallen, bij een uitbraak van specifieke dierziekten in een bedrijf, kan er ook al een risico bestaan bij het betreden van het erf van de boerderij. Deze arbocatalogus gaat alleen in op de risico’s voor werknemers. Bij uitbraken van dierziekten zijn er vaak aanvullende regels van kracht om verspreiding van dierziekten naar andere bedrijven te voorkomen. Bij deze aangifteplichtige dierziekten zijn de regels vanuit de overheid altijd leidend.

De zoönosen die voor de werknemers in de diervoederindustrie relevant kunnen zijn verschilt per type agrarisch bedrijf en is afhankelijk van de diersoort die op dat bedrijf aanwezig is. In de onderstaande tabel is per diersoort aangegeven welke zoönosen in potentie relevant kunnen zijn. Klik op de naam in de tabel voor korte achtergrondinformatie voor elke dierziekte. Voor de meest actuele en meer gedetailleerde informatie over elke zoönose, zie de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziektenbestrijding (onderdeel van het RIVM).

Naam zoönoseAltijd relevantAlleen relevant
bij uitbraak
PluimveeRundVarkenSchaap
/geit
PaardExtra risico bij
zwangerschap
Ascaridose / SpoelwormXXXX
Brucellose / MaltakoortsXXXXX
Campylobacteriose / CampylobacterXXXXXXX
Chlamydophila abortusXXX
Clostridium perfringensXX
CryptosporidioseXXXXX
DifterieXX
E. coli bacteriën / ESBL / EHEC /
Hamburgerziekte (STEC)
XXXXXXX
GiardiasisXX
Hepatitis-E virusXXX
Leptospirose / MelkerskoortsXXXXXX
ListerioseXXXX
MeningitisXX
Miltvuur / AntraxXXXXXX
Mond en klauwzeer / tongblaarXXXX
MRSAXXXXX
Orf / Zere bekjesXX
Psittacose / papegaaienziekteXXX
Pseudo vogelpest / Newcastle DiseaseXX
Q-koortsXXXX
RingwormXXXXX
Salmonellose / SalmonellaXXXXXX
Schurft / ScabiësXXXXX
Tetanus / (wond)botulismeXXXXXXX
ToxoplasmoseXXXXX
Tuberculose / Runder TBCXXX
VarkensinfluenzaXXX
VlekziekteXXX
VogelgriepXXX
VREXX
YersiniaXX
Scroll naar boven