OG-06 Gedagscode (on)gewenst gedrag

Oplossing

Stel binnen uw organisatie gedragsregels op over interne omgangsvormen. Deze regels dienen vervolgens) bekend gemaakt te worden aan de leidinggevenden en medewerkers (bv. tijdens een werkoverleg of toolboxmeeting).

In de gedragscode wordt beschreven:

  • Welke omgangsvormen wel en niet toegestaan zijn in het bedrijf; wat is gewenst en wat is ongewenst gedrag?
  • Welke consequenties er verbonden zijn aan het overtreden van de regels;
  • Hoe om te gaan met agressie, discriminatie, pestgedrag of seksuele intimidatie
  • Wat de rol van omstanders en de leidinggevende is bij incidenten op het gebied van ongewenst gedrag;
  • Waar en hoe een vertrouwenspersoon is te bereiken
  • Hoe en aan wie incidenten gemeld dienen te worden;
  • Hoe de opvang, nazorg en aangifte wordt geregeld.

Zorg dat de gedragscode goed vindbaar is voor medewerkers, bv op intranet of in de personeelsgids en verwijs ernaar in het bedrijfsnoodplan.

Scroll naar boven