GS-06 Veilig ontsmetten en tank reinigen

Oplossing

Bij het ontsmetten van vrachtwagens en het reinigen van tanks kan blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaats vinden. Daarom zijn, afhankelijk van de precieze bedrijfssituatie, de volgende maatregelen op zijn plaats:

  • Overweeg het inhuren van een  deskundig bedrijf in voor het reinigen van tanks. Stel een plan van aanpak met voorschriften waaraan dat bedrijf zich bij het tank reinigen aan moet houden. Houd toezicht om na te gaan of dat bedrijf zich tijdens de reinigingswerkzaamheden aan die voorschriften houdt.

Als het ontsmetten en reinigen in eigen beheer plaats vindt kies dan maatregelen op grond van de arbeidshygiënische strategie:

  • Kies een effectief ontsmettingsmiddel met de minste risico’s  en stem de mate van bescherming van medewerkers die deze werkzaamheden verrichten af op de risico’s van dat middel.
  • Zorg voor een vaste plek voor het overschenken en verdunnen van het onverdunde ontsmettingsmiddel, zorg daar op grond van een risicoanalyse – zo nodig- voor afzuiging.
  • Stel instructies op voor chauffeurs die, om hun vrachtwagen te ontsmetten, onder een ontsmettingsboog moeten doorrijden. Geef aan dat zij hun ramen gesloten moeten houden en geen lucht van buitenaf moeten binnenlaten.
  • Stel een overzichtelijke werkplekinstructiekaart op voor het overschenken en verdunnen van het onverdunde ontsmettingsmiddel. Geef daarin de risico’s van die handelingen weer en de te nemen maatregelen, inclusief de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, adembescherming en veiligheidsbril.
Scroll naar boven