EX-03 Voorkomen van ontstekingen door mechanische vonken

Oplossing

Maak, om mechanische vonken te voorkomen, een zorgvuldige selectie uit de volgende maatregelen:

 • Plaats een rooster in elke ontvangstbunker, met zodanige perforaties dat ongewenst materiaal, dat in het proces vonken zou kunnen veroorzaken, achterblijft;
 • Gebruik alleen niet-metalen bekers in de elevatoren;
 • Gebruik in gezoneerde gebieden alleen explosieveilig gereedschap, liefst pneumatisch of anders met lage spanning met veiligheidstrafo ertussen;
 • Gebruik alleen explosieveilige silolampen; de ontstekingsenergie is daarvan zo laag dat deze verlichting explosieveilig is.
 • Zorg bij gebruik van transportvoertuigen in gezoneerde gebieden dat vonkvorming in de startmotor en bij het contact wordt voorkomen en plaats een vonkenvanger op de uitlaat;
 • Plaats schudzeven, trommelzeven en ontijzeringsmagneten om te zorgen dat ongewenst materiaal, dat in het proces vonken zou kunnen veroorzaken, niet in het proces komt;
 • Plaats voor de hamers van de hamermolen ontijzeringsmagneten en ‘zware delenvangers’. Deze laatste moeten voorkomen dat materialen als hout, steen en golfplaat onder de hamers komen.

Slijpen, lassen, en snijden wordt zo mogelijk voorkomen in de gezoneerde gebieden. Zo mogelijk wordt het betreffende onderdeel gedemonteerd en elders bewerkt. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, vindt slijpen, lassen en snijden in gezoneerde gebieden alleen onder strikte voorwaarden plaats. Die voorwaarden zijn in schriftelijke procedures vastgelegd en bevatten de volgende elementen:

 • Voordat de werkzaamheden beginnen, is de werkomgeving stofvrij gemaakt, zowel binnen als buiten de betreffende machine.
 • Er vinden voor en na de werkzaamheden inspecties plaats om na te gaan of er een explosieveilige omgeving is.
 • Er is voldoende blusmateriaal aanwezig.
 • Bij grote werkzaamheden is een aparte brandwacht aanwezig en paraat.
ex 03

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven