EX-09 Veilig onderhoud en wijzigingen aan installaties

Oplossing

Juist tijdens onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen aan de installatie kunnen risico’s ontstaan op explosie. Daarom dienen dergelijke werkzaamheden uitgevoerd te worden door iemand die de risico’s van een explosie en de ATEX-regelgeving kent. Iemand die de inhoud van de ATEX-handleiding van de sector beheerst, heeft voldoende kennis om preventief onderhoud op een veilige wijze uit te kunnen voeren. Voor het doorvoeren van meer ingrijpende wijzigingen is onder andere kennis nodig van ATEX 95. Deze kennis kan door aanvullende studie verworven worden en is verondersteld aanwezig bij (gespecialiseerde) leveranciers.

Wanneer onderhoud, maar zeker wijzigingen aan of direct om de installatie worden uitgevoerd, moet vooraf worden bepaald welke effecten dat heeft op de veiligheid. Als er effecten zijn, moeten die worden verwerkt in een explosieveiligheidsdocument. De verandering mag alleen worden uitgevoerd als de eventueel benodigde maatregelen zijn uitgevoerd. 

Onderhoudswerkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het aanwezige stof verwijderd is en dat voorkomen wordt dat stof tijdens de werkzaamheden kan neerdwarrelen. Bovendien moeten de werkzaamheden met gereedschap worden uitgevoerd dat geschikt is voor de zone (dit moet op het typeplaatje staan aangegeven). Het heeft de voorkeur om het proces te stoppen als er onderhoud wordt uitgevoerd aan dit proces, Zo kan het ontstaan van een eventuele explosieve atmosfeer worden voorkomen en kunnen de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Tot slot is een goede coördinatie nodig tussen personen die tegelijkertijd werkzaamheden uitvoeren. Wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt in de silo, moet voorkomen worden dat die silo gelijktijdig wordt gevuld of iemand de installatie in werking zet. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld de installatie spanningsvrij te maken en een bordje bij het bedieningspaneel te hangen of de koppelingen en schakelaar met een slot te vergrendelen. Het veilig werken kan het beste worden vastgelegd in een interne vergunning voor gevaarlijke werkzaamheden.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven