EX-06 Explosieonderdrukking

Oplossing

Explosieonderdrukking is gericht op het voorkomen van kettingreacties in geval van brand of een explosie:

  • Zorg voor een drukvaste constructie van machines, voldoende zwaar uitgevoerd (en  met zorgvuldige gekozen zwakke plekken voor drukontlasting);
  • Plaats vlamvangers/vlamdovers die de kans op kettingreacties bij steekvlammen verkleinen, bijvoorbeeld bij elevatoren en in de onderbunker van hamermolens;
  • Zorg voor een detectiesysteem met een blussysteem van water, CO2 of stoom

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven