W-14 Werkoverleg

Oplossing

Werkoverleg is een geregeld overleg tussen medewerkers van een afdeling en de direct leidinggevende, over het werk en de werkomstandigheden. Een goed werkoverleg is geen eenzijdige werkbespreking, maar er is sprake van tweerichtingsverkeer, waarin ideeën en knelpunten worden ingebracht en gezamenlijk naar passende oplossingen worden gezocht. Een regelmatig en goed functionerend werkoverleg kan de werkdruk verlagen, omdat knelpunten in het werk worden opgelost en medewerkers bovendien ervaren dat er naar hen wordt geluisterd. Het is aan te bevelen om werkdruk minstens eenmaal per jaar op de agenda van het werkoverleg te zetten. Voor meer informatie gaat u naar ook oplossing W-07: Werkdruk bespreken in ploeg of team.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven