FB-12 Vermindering handtrillingen

Oplossing

Het werken met trillend handgereedschap kan beschadiging veroorzaken in hand en/of arm (‘witte vingers syndroom”). Dit treedt op als gewerkt wordt met apparaten die een hoge trillingsintensiteit hebben gecombineerd met een langdurig gebruik van deze apparaten op een werkdag. Als het apparaat meer dan 2,5 m/s2 trillingsintensiteit veroorzaakt (zie gegevens leverancier) dan kunnen er risico’s optreden. Voer een RI&E Trillingen uit (als onderdeel van een verdiepende RI&E Fysieke belasting) Breng daarmee de blootstelling in kaart en ga na of grenswaarden overschreden worden. Neem zo nodig maatregelen:

  • Overleg met de leverancier over de beschikbaarheid van gereedschap met trillingsdemping (bijv. handvaten) of lagere trillingsbelasting.
  • Laat werk met trillend gereedschap afwisselen met andere werkzaamheden.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven