MV-22 Veilig werken met mengers

Oplossing

Het is zaak om zorgvuldig te werken als een werknemer een menger in moet gaan, bv om te reinigen, voor inspectie of om menglinten te vervangen:

  • De cilinders die de menger openen en sluiten zijn vooraf drukloos gemaakt door de stuurventielen elektrisch te ontkoppelen en de hoofdluchtafsluiter te sluiten en te vergrendelen.
  • Inschakeling dient geblokkeerd te worden door de zekeringen te demonteren en de werkschakelaar(s) dienen uitgezet en geborgd te worden.
  • De menger hoort leeg te zijn, bovendien worden zowel de onder- als bovenklep mechanisch geborgd om te voorkomen dat deze (langzaam) open kan gaan.
  • Alle vloeistof- en stoominspuitingen, evenals de bijstortplaats voor premix dienen deugdelijk geblokkeerd te zijn, zodat de operator niet bedolven wordt of anderszins letsel oploopt.
  • De individuele mengerassen dienen geblokkeerd te worden zodat ze in een vaste stand blijven staan. Het draaien van de assen tijdens de werkzaamheden kan immers, mede door scherpe spaken, letsel opleveren. 
  • Er wordt in samenspraak met betrokken werknemers een procedure opgesteld met veiligheidsvoorschriften voor onderhoudswerkzaamheden aan een menger. Deze procedure wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht van de betrokken werknemers en met hen besproken.
  • In de bedieningsruimte is duidelijk zichtbaar voor iedereen aangegeven dat er gewerkt wordt aan de menger.
  • Het verdient de voorkeur om bij werkzaamheden in de menger de hele fabriek stil te zetten. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen ter verhoging van de veiligheid de aandrijf (V-)snaren gedemonteerd te zijn tijdens de werkzaamheden in de menger
  • Aangezien de menglinten vlijmscherp kunnen zijn, verkleint het gebruik van lasdekens in de menger de kans op schaaf- en snijwonden. Deze lasdekens worden om de menglinten gehangen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt moeten worden in de menger zijn veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoenen, stofmasker, en stootcap of helm.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven