Arbeidsrisico - Gegaste ladingen

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

  • In het Arbobesluit is in artikel 3.5 g opgenomen dat bij een vermoeden van de aanwezigheid van stoffen die een gevaar zijn voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand, de werknemer deze ruimte of plaats (vrachtwagen, binnenvaartschip, trein of zeecontainer) niet betreedt voordat uit onderzoek is gebleken dat het gevaar niet aanwezig is. Indien uit onderzoek blijkt dat gevaarlijke gassen aanwezig zijn en/of het zuurstofgehalte te laag is, worden dusdanige maatregelen getroffen zodat de werknemer de zeecontainer, vrachtwagen, trein of het binnenvaartschip kan betreden zonder gevaar.
  • De ontvanger van de container voert het onderzoek uit zoals bedoeld in artikel 3.5g van het Arbobesluit en neemt de maatregelen om er voor te zorgen dat zijn werknemers en derden de zeecontainer vrachtwagen, trein of het binnenvaartschip veilig kunnen openen, betreden en/of lossen. De ontvanger is de werkgever van het afleveradres; diegene die de goederen ontvangt voor zijn bedrijf of in opdracht. De ontvanger hoeft niet de eigenaar van de goederen te zijn.
  • In het Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers. zijn van veelvoorkomende gassen de publieke grenswaarden opgenomen.

Verder is hier de algemene regelgeving voor gevaarlijke stoffen van toepassing, zie daarvoor het onderdeel Regelgeving bij Arborisico Gevaarlijke stoffen.

Scroll naar boven