K-13 Klimaat op kantoor

Oplossing

Een aangenaam binnenklimaat op het kantoor  komt het welbevinden en productiviteit ten goede. Niet te warm en niet te koud, en een goede luchtverversing. Dat komt voor kantoorwerk op het volgende neer:

 • Luchttemperatuur: ’s zomers onder 26°C en ’s winters boven de 20 °C. 
 • Tocht: ’s winters luchtsnelheden kleiner dan 0,15 m/s en ’s zomers kleiner dan 0,25 m/s. 
 • Luchtvochtigheid: tussen de 30 en 70%.
 • Naast temperatuur en tocht vormt in kantoorruimtes de CO2-concentratie een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gelden de volgende normen voor de hoeveelheid CO2 in PPM.
  • Lager dan 650  : zeer goed,
  • 650-850            : goed,
  • 850-1050          : matig,
  • meer dan 1050 : onvoldoende.
 • Om de CO2-concentratie te verlagen is extra ventilatie/luchtverversing nodig en/of het verminderen van de productie van CO2, bijvoorbeeld  door vermindering van het aantal medewerkers  in de ruimte.
 • De minimaal benodigde luchtverversing per persoon is 30 m3/uur en streefwaarde is minimaal 35 m3/uur.

Algemene oplossing

 • Zorg er voor dat werknemers in hun kantoorruimte zoveel mogelijk zelf de verwarming, ventilatie en zonnewering kunnen regelen.

Mogelijke oplossingen bij koude en tocht

 • Zorg voor voldoende verwarming, gebouwisolatie, kierdichting en dubbel glas. 
 • Verwijder zo mogelijk koudebruggen in de muren en kozijnen.
 • Voeg zo nodig mobiele verwarmingselementen toe.
 • Plaats geen werkplekken bij grote ramen. 
 • Breng een luchtgordijn aan op werkplekken in de buurt van regelmatig openstaande buitendeuren.
 • Ga bij tocht na waar het vandaan komt. Een dun papiertje of een rookbuisje helpen hier goed bij.
 • Als een ventilatieopening de oorzaak is van tocht, vraag de technische dient of facilitaire afdeling of de instellingen aangepast kunnen worden. Of draai, indien mogelijk, de ventilatieopening in een andere richting. Werkt dat onvoldoende, verplaats dan zo mogelijk de werkplek. Plak een ventilatierooster niet af; dat ontregelt het systeem en kan op een andere plek meer tocht veroorzaken.

Mogelijke oplossingen bij warmte

 • Gebruik zonwering. 
 • Plaats ventilatoren of mobiele airconditioners. 
 • Schakel overbodige verlichting en apparatuur uit. 
 • Laat de ventilatie ’s nachts aan staan. Een praktische methode, is het ventileren van de ruimte in een koelere tijd van de dag, bijvoorbeeld in de nacht. 
 • Platte daken wit laten verven, of maak er een plantendak van, of sproei koud water bij warme dagen.
 • Zorg voor verkoelende dranken. 
 • Laat medewerkers (extra) pauzeren in ruimtes met een behaaglijke temperatuur.
 • Voer zo nodig een tropenrooster in. 

Mogelijke oplossingen voor een goede luchtkwaliteit

 • Indien er geen natuurlijke ventilatie mogelijk is, zorg dan voor goede mechanische ventilatie.
 • Inspecteer en reinig minimaal jaarlijks de ventilatiesystemen en de vervang filters.
 • Zie toe dat in het bedrijf niet gerookt wordt. Vanaf 1 januari 2022 zijn inpandige rookruimtes in bedrijven niet meer toegestaan en kan de NVWA daarop handhaven.
 • Plaats waar nodig kopieermachines en printers buiten de werkruimtes:
  • Apparaten die in een werkruimte staan hebben een maximale productie van 5.000 per maand.
  • Bij een productie tussen 5.000 en 50.000 kopieën per maand is een aparte opstelling op een goed geventileerde plek nodig
  • Bij een productie van 50.000 kopieën per maand is een aparte reproruimte met bronafzuiging verplicht. Die ruimte heeft bij voorkeur een harde vloerbedekking.
 • Ga na klachten over de luchtkwaliteit op zoek naar mogelijke oorzaken, en pas die aan.

Hier vindt u een eenvoudige vragenlijst om het binnenklimaat op kantoor globaal te onderzoeken.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven