LS-03 Valgevaar aan boord

Oplossing

Werken op een schip brengt het risico met zich mee dat men in het water valt. Maar ook een val in het ruim kan grote gevolgen hebben, omdat het 3 tot 5 meter diep kan zijn. Daarom zijn de volgende voorzieningen nodig:

Veilige scheepsconstructie

Schepen en duwbakken moeten beschikken over een certificaat. Bij certificering is bescherming tegen vallen één van de beoordelingsaspecten. Bij nieuwe schepen en duwbakken, bij hercertificering en bij constructie-aanpassingen geldt de ‘Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen’, ES-TRIN. Op het gebied van bescherming tegen vallen is daarin geen wijziging opgetreden ten opzichte van eerdere regelgeving voor binnenvaartschepen.

ES-TRIN Artikel 14.02 lid 4 geeft aan dat de buitenkanten van de dekken, de gangboorden en de werkplekken, waarbij de valhoogte meer dan 1 meter kan bedragen, moeten zijn voorzien van een verschansing of denneboom (opstaande rand om het ruim) van elk ten minste 0,90 meter hoogte of van doorlopende relingen die voldoen aan de Europese norm EN 711 : 2016. (of het gangboord beschikt over een neerklapbare reling die aan speciale eisen voldoet).

ES-TRIN Artikel 14.02. lid 5 vervolgt dat in afwijking van het vierde lid bij duwbakken en sleepschepen zonder verblijven geen verschansingen of relingen aanwezig hoeven te zijn, als

a) aan de buitenkanten van de dekken en gangboorden voetlijsten zijn aangebracht;

b) aan de dennebomen handrelingen met een diameter van 0,02 tot 0,04 m op een hoogte tussen 0,7 en 1,1 meter zijn aangebracht, en

c) op goed zichtbare plaatsen op het dek de volgende tekens zijn aangebracht (met een diameter van ten minste 15 cm.):

ls 03 vest

Tegengaan van uitglijden en struikelen

Dekken en gangboorden kunnen glad worden door natheid en gemorst product. Ze moeten zodanig zijn uitgevoerd dat er geen water op kan blijven staan en veiligheid bieden tegen uitglijden, bv een verflaag die vanzelf een antislip laag vormt als deze nat wordt. De werknemer draagt veiligheidsschoenen met een stroeve zool.


Zorg dat de gangboorden regelmatig worden schoongemaakt en dat de gangboorden vrij zijn van obstakels. Maak voor het opbergen van trossen zo mogelijk gebruik van trossenbakken.

Weersomstandigheden

Men kan niet met een kraan werken als de windsnelheid hoger is dan in de gebruiksinstructie van de kraan als maximale toelaatbare windsnelheid is vermeld. Verder wordt de veiligheid van loswerkzaamheden geborgd door de milieuvoorschriften rond extreme weersomstandigheden te volgen, die in het activiteitenbesluit van een bedrijf zijn opgenomen ter beperking van stofoverlast.

Aangelijnd werken

Als bovenstaande voorzieningen ontbreken of bij bijzonder valgevaar, zoals mogelijk vallen op scherpe delen,moet een werknemer die zich langs het open ruim op het gangboord begeeft, zijn aangelijnd. De gekeurde lijn moet zijn bevestigd aan een aanhaakpunt bij het gangboord en moet zijn voorzien van een katrol met een valstop. De werknemer draagt een harnasgordel waaraan de gekeurde vallijn is bevestigd.

Door het juist kiezen van het bevestigingspunt moet de valafstand zo klein mogelijk worden gehouden. Wie een harnasgordel gebruikt, moet goed weten hoe het systeem werkt en hoe te handelen in geval van nood. Daarom is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik.

ls 01 harnas

Afdalen in ruim

Om in het ruim af te dalen maakt de werknemer gebruik van een gekeurde ladder die aan de bovenzijde wordt geborgd met klemmen, borgriemen, een beugel of stevig touw. De ladder steekt minstens 1 meter uit boven het gangboord en wordt geplaatst onder een opstelhoek van 75 º. Om wegschuiven te voorkomen beschikt de ladder aan de onderzijde over een verbrede basis: door uitgebogen bomen en/of een stabiliteitsbalk. De ladder wordt zo veel mogelijk geplaatst op een egale, schone ondergrond. Zie hier een goed voorbeeld van een borging van de ladder aan de rand van het scheepsruim (denneboom):

ls 01 borging ladder

Zeker bij een denneboom van 90 cm hoog kan het moeilijk zijn om vanaf het gangboord de ladder naar het ruim te betreden. Zorg daarom voor een veilige voorziening daar, zoals bijvoorbeeld een opstapje voorzien van beugels dat aan de gangboordzijde van de denneboom wordt geplaatst. Voorzie dit opstapje van stugge rubbers, om het verschuiven van het opstapje en het beschadigen van het schip te voorkomen.

Scroll naar boven