GS-01 Zorgvuldige inkoop en vrijgave van stoffen

Oplossing

Het is van groot belang dat bij inkoop van grondstoffen en andere stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld, zorgvuldig wordt bepaald welke stoffen de minste gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij inkoop van grondstoffen, premixen (bijvoorbeeld gebufferd melkmierenzuur ipv melkzuur) en medicijnen. En ook bij inkoop van schoonmaakmiddelen en technische hulpstoffen, zoals ontsmettingsmiddelen, ontvetters, teflonspray etc.  

Leg daarom duidelijke regels vast voor de inkoop van stoffen, waarbij overleg tussen bedrijfsleiding, arbodeskundige en inkoopafdeling plaats vindt over de in te kopen stoffen en mogelijke vervanging door minder risicovolle stoffen. Zorg bijvoorbeeld dat de volgende stoffen niet worden ingekocht, of als dat om technische redenen aantoonbaar niet mogelijk is, in minimale mate en met duidelijk omschreven veiligheidsmaatregelen:

  • CMR-stoffen (tenzij de werkgever kan aantonen dat vervanging van zo’n CMR-stof technisch onmogelijk is. Dan zijn uiterste inspanningen nodig om blootstelling te voorkomen of te minimaliseren). NB Het gebruik van formaldehyde als additief bij diervoeders is niet meer toegestaan.
  • Geen of zo weinig mogelijk fijne poeders met deeltjes kleiner dan 0,5 mm (in verband met explosiegevaar).
  • Premixen waar aan als drager kristallijn silica CAS nummer 14808-60-7 is verwerkt.
  • Giftige premixen, die herkenbaar zijn aan dit symbool:   
gs 01

Voordat een stof met een H-zin en/of GHS-symbool voor het eerst in het bedrijf komt, is het zaak dat er eerst door een interne arbodeskundige een beoordeling van gemaakt is. Pas na een  ‘Arbo-vrijgave’ kan de nieuwe gevaarlijke stof het bedrijf binnenkomen en kan er mee gewerkt worden. 
Bij de beoordeling van de stof beoordeelt de deskundige onder meer:

  • de kwaliteit van het Veiligheidsinformatieblad dat de leverancier levert; 
  • of de stof voldoet aan de inkoopcriteria van het eigen bedrijf; 
  • welke maatregelen vereist zijn om veilig met de stof te kunnen werken. voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen en de benodigde instructie en voorlichting.

Maatregel

Organsiatorische maatregel.

Scroll naar boven