MV-24 Veilig werken met persen

Oplossing

Bij het wisselen en bijstellen van matrijzen en rollen in een pers gelden de volgende voorschriften:

  • De werkzaamheden vinden alleen plaats nadat de pers spanningsloos is gemaakt;(Dat betekent hier: hoofdschakelaar uit, noodstop in, werkschakelaar uit.)
  • Er wordt een blokkade aangebracht op de aandrijving; en/of het aanloopkoppel staat in de nulstand als extra voorziening tegen het ongewenst aanslaan van de pers; en/of de zekeringen zijn verwijderd.
  • Er zijn voldoende maatregelen getroffen tegen een zuurstofarm luchtmengsel. Zie hiervoor ook de volgende oplossing: BR-03 Voorkomen van verstikking en vergiftiging
  • Als voor het periodiek doorsmeren van een pers de machine geopend wordt, komt er veel warmte uit en is er een gevaar voor verbranding aan hete delen. Daarom is een werkinstructie van belang die aangeeft dat een pers na opening geruime tijd moet afkoelen voordat het doorsmeren kan beginnen. En dat de betreffende medewerkers hittebestendige handschoenen dragen.
  • Er wordt in samenspraak met betrokken werknemers een procedure opgesteld met veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden in een pers. Deze procedure wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht van de betrokken werknemers en met hen besproken.

Maatregel

Technische- en organisatorische maatregel.

Scroll naar boven