Arbeidsrisico - Besloten ruimten

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Een aanpak om te komen tot veilig werken in besloten ruimten bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen*:

 • In kaart brengen van alle besloten ruimten op het eigen bedrijfsterrein waar eigen personeel of derden in werken. Vul dit overzicht eventueel aan met besloten ruimten bij de klant waar incidenteel eigen personeel in werkt. Markeer de besloten ruimten in het eigen bedrijf (bv met een pictogram) en geef per besloten ruimte aan welke risico’s daar precies aan de orde zijn. Voeg dit overzicht als bijlage toe aan de RI&E en neem benodigde maatregelen op in uw plan van aanpak.
 • Het – waar mogelijk- verminderen van bedwelmings- en vergiftigingsrisico’s door aanpak bij de bron. Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van broei of aan het lassen/slijpen van demontabele delen buiten de silo.
 • Als het toepassen van veiligheidsvoorschriften die in deze module zijn opgenomen in de praktijk een probleem opleveren, is het een optie om voor werkzaamheden in besloten ruimte een gespecialiseerd silobedrijf en/of schoonmaakbedrijf in te schakelen. Uiteraard is het dan van belang om toe te zien op een juiste toepassing van de voorschriften.
 • Het opstellen van een procedure voor veilig werken in de diverse besloten ruimten.
 • De procedure heeft als basis een werkvergunningssysteem, en bevat op onder meer de volgende punten:
  • zuurstofmeting en gasanalyse;
  • een veilige afdaalmogelijkheid, met name bij silo’s met een mangat aan de bovenzijde;
  • explosieveilige elektrische gereedschappen, verlichting, kleding en schoeisel;
  • toezicht tijdens werkzaamheden in een besloten ruimte (mangatwacht)
  • maatregelen tegen bedolven raken, beknelling en elektrocutie;
  • adembeschermingsmiddelen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • noodprocedure.
 • Voorlichting en onderricht aan betrokken werknemers en hun leidinggevenden. Organiseer ook toezicht om na te gaan en te stimuleren dat in de praktijk de opgestelde procedure goed worden gevolgd.

* = Al de bovengenoemde onderdelen worden uitgewerkt in de oplossingen bij deze module van de arbocatalogus.

Scroll naar boven