EX-08 Periodiek preventief onderhoud

Oplossing

Het blijkt dat in bepaalde gevallen periodiek preventief onderhoud leidt tot een lager risiconiveau. Periodiek preventief onderhoud dient ten minste eenmaal per jaar uitgevoerd te worden. Van de uitvoering dient geregistreerd te worden wanneer het is uitgevoerd, door wie het is uitgevoerd en wat er is gecontroleerd.

Periodiek preventief onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door iemand die de principes van explosiegevaar kent. Periodiek preventief onderhoud is er onder andere op gericht dat stofvorming buiten de installatie wordt vermeden, dat wil zeggen het controleren van filters en flexibele verbindingen op slijtage en juiste montage en deze zo nodig preventief vervangen.

Preventief onderhoud kan ook voorkómen dat er ongewenste ontstekingsbronnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld door defecte lagers. Ook is het van belang om regelmatig trommel- en schudzeven te controleren die zorgen dat ongewenste materialen -zoals stenen- niet in de machines komen, aangezien ze daar vonken kunnen veroorzaken

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven