MV-02 Voorlichting en onderricht

Oplossing

Voorlichting en onderricht over risico’s van arbeidsmiddelen, de beschermende voorzieningen en maatregelen en over de juiste omgang daarmee kunnen de risico’s verder beheersen. Het uitgangspunt is dat operators alleen die machines bedienen en het eerste niveau van onderhoud er aan mogen plegen, als zij doeltreffend zijn voorgelicht en geïnstrueerd over de risico van die machine en over de manier om goed met die risico’s om te gaan. Dit mede op grond van de gebruiksaanwijzing van de machine. Ook alle andere werknemers die met en rondom de machines werken (zoals de medewerkers van de TD) krijgen gerichte voorlichting en onderricht over de risico’s en de te nemen maatregelen bij  hun werkzaamheden.

Bedenk dat eenmalige voorlichting maar een kort effect heeft. Herhaling van de voorlichting – liefst in steeds andere vormen- is nodig om voor een langdurig effect te zorgen. Om deze herhaling te borgen is een arbovoorlichtingsplan of -schema op zijn plaats dat per functie aangeeft welke arbovoorlichting en –instructie nodig is en hoe vaak die wordt herhaald. Daarbij is het goed te beseffen dat praktische instructie doeltreffender is dan alleen informatieoverdracht.

Zorg dat in het bedrijf zorgvuldig geregistreerd wordt welke medewerkers welke trainingen hebben gevolgd, en dat ook medewerkers zelf steeds een bewijs van deelname ontvangen.

Zorg verder dat bij iedere machine een Nederlandstalige gebruikershandleiding aanwezig is, al dan niet uitgewerkt in een machine-instructiekaart

Leden van Nevedi kunnen bij hun voorlichting ook gebruik maken van het Veiligheidspaspoort Nevedi.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Bronnen

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven