D-04 Additionele maatregelen ten tijde van zwangerschap

Oplossing

Zwangere medewerksters zijn een risicogroep omdat bepaalde zoönosen ook gevaarlijk kunnen zijn voor het ongeboren kind. Zwangere medewerkers of medewerkers met een zwangerschapswens kunnen voor informatie en advies contact opnemen met de bedrijfsarts.

Ten tijde van zwangerschap gelden de volgende aanvullende adviezen:

  1. Ga in geen geval naar een bedrijf waar een dierziekte heerst of waar vermoedens zijn van een dierziekte;
  2. In normale situaties (er zijn geen specifieke dierziekten op het bedrijf dat wordt bezocht):
    • Wees extra strikt in het volgen van de hygiëne maatregelen (bedrijfskleding, handen wassen, behandelen van wondjes);
    • Draag bij betreding van de stallen wegwerp handschoenen en ademhalingsbescherming in de vorm van een P2 wegwerp snuitje.
  3. Vermijd schapen en geiten stallen waar wordt gelammerd c.q. verlossingen plaatsvinden.

Maatregel

Hygiëne maatregel
Organisatorische maatregel
Persoonlijk beschermingsmiddel

Scroll naar boven