GS-03 Vermindering blootstelling bij het bijstorten

Oplossing

Tijdens het bijstorten van stoffen, zoals voedingsadditieven en premixen,  is er een risico voor werknemers om in aanraking te komen met gevaarlijke stoffen. Daarom moet het handmatig afwegen en bijstorten van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk vermeden worden:

 • Zorg dat de gezondheidsrisico’s van de bij te storten stoffen bekend zijn en zoek voortdurend alternatieve stoffen die minder risico’s met zich meedragen.
 • Zorg zoveel mogelijk voor automatische dosering via de silo.
 • Zorg er waar mogelijk voor dat bij het bijstorten van kleine hoeveelheden deze worden aangeleverd in verwerkbare, gedoseerde hoeveelheden. Op deze manier hoeft de werknemer de gevaarlijke stoffen niet meer af te wegen.
 • Zorg zoveel mogelijk dat gevaarlijke stoffen niet gemengd worden in de fabriek; dus geen ‘magistrale bereiding’.
 • Als er toch afgewogen en/of gemengd moet worden, maak dan gebruik van een couveuse/glove-kast 
 • Zorg dichtbij het stortpunt voor afdoende afzuiging, die de stof wegzuigt uit de ademzone. 
 • Zorg dat medewerkers herhaaldelijk worden voorgelicht over de risico’s en de te nemen maatregelen, onder meer door Werkplekinstructiekaarten op te stellen. 
 • Als de bovenstaande mogelijkheden de blootstelling onvoldoende terugbrengen, zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, zoals veiligheidsbril, handschoenen, adembeschermingsmiddelen (volgens de aanwijzingen in het VIB/MSDS).  Zorg voor dat de PBM’s goed zijn afgestemd op de risico’s en eigenschappen van de bij te storten stoffen. Zie daarvoor in eerste instantie de resultaten van de blootstellingsbeoordeling en verder ook deVeiligheidsinformatiebladen.
 • Voorkom stofvorming bij het storten:
  • Destoffen voorzichtig storten, en lege zakken voorzichtig opruimen. Dat kan bijvoorbeeld door te storten langs de wand en door zakken niet uit te slaan en ze niet aan te duwen in de afvalcontainer.
  • Bescherm handen met neopreen of rubber veiligheidshandschoenen.
  • Bescherm ogen d.m.v. een goed afsluitende beschermbril.
  • Bescherm de huid d.m.v. werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel.
  • Zorg waar nodig voor adembescherming met een bescherming die past bij het risico van de 
  • stof (zie VIB /MSDS).
  • Goed handen wassen na gebruik.
  • Stel in samenspraak met werknemers procedures op hoe met deze stoffen om te gaan. 

Maatregel

Kies een oplossing die zo hoog mogelijk in de bovenstaande opsomming staat, en ga alleen naar een lager gelegen oplossing als het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd.

Scroll naar boven