EX-02 Voorkomen van statische elektriciteit

Oplossing

Het is van groot belang om in gezoneerde gebieden statische elektriciteit te voorkomen, omdat het tot ontsteking en stofexplosie kan leiden. Maak een zorgvuldige selectie uit de volgende maatregelen:

  • Plaats adequate bliksemafleiding;
  • Zorg dat machines en installaties in gezoneerd gebied geaard zijn;
  • Zorg dat blaastransporten, zowel intern als extern, geaard zijn. Hetzelfde geldt voor tussengeplaatste weegtoestellen voor doseringen, bijvoorbeeld bij gebruik van blaastoestellen bij couveuses;
  • Wanneer een stofzuiger wordt gebruikt in een gezoneerd gebied, moet deze voldoen aan de eisen van die zone.
    (Zeker wanneer stofzuigers een groot vermogen hebben, kan er veel stof worden opgezogen en kan er een explosieve atmosfeer in de slang en de stofzuiger ontstaan. In dat geval moet de slang geaard zijn en moet het inwendige van de stofzuiger zodanig zijn uitgevoerd dat er geen ontstekingsbronnen zijn. Hiervoor zijn speciale stofzuigers in de handel.);
  • Plaats antistatische stoffilters;
  • Zorg vóór het legen van big bags met mogelijk statisch materiaal, dat deze big bags voorzien zijn van een aardklem;
  • Stel een procedure op en maak deze bekend voor het veilig legen van tankwagens en blaaswagens. Zorg daarmee dat altijd eerst de wagen goed geaard is voordat de losprocedure gestart kan worden. Dit geldt zowel bij het lossen van vaste stoffen als bij vloeistoffen;
  • Voorkom dat statische elektriciteit ontstaat bij het verplaatsen van droge grondstoffen door buizen met vacuümpompen of perslucht, met name als verschillende buizen niet direct met elkaar zijn verbonden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een rubberen koppeling/pakking tussen twee buizen is aangebracht. Dat risico kan ook aanwezig zijn bij afzuigsystemen. Statische elektriciteit kan explosieve mengsels ontsteken. Om dat te voorkomen is het zaak om de verschillende buizen zo met elkaar te verbinden dat er geen spanningverschil ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld door over een flexibele koppeling een zogenaamde Aardlitz te monteren: een flexibele draad met een koperen kern.
ex 02

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven