FB-01 Vermindering tilbelasting

Oplossing

Tillen kan belastend zijn voor het bewegingsapparaat. Daarbij speelt het tilgewicht een rol, maar ook hoe vaak getild wordt, hoe hoog of laag, en of er met een gedraaide rug wordt getild.

Zware tilbelasting dient vermeden te worden, zo mogelijk door belastende tilhandelingen uit te bannen. Gewichten boven de 50 kg mogen niet handmatig getild worden, ook niet met meerdere personen. Als er toch sprake blijft van tilwerkzaamheden die dusdanig zwaar zijn dat zij (op termijn) tot gezondheidsschade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen.

 • Zorg er voor dat het in je eentje tillen van lasten die zwaarder zijn dan 25 kilo slechts in incidentele situaties voorkomt: gebruik hulpmiddelen of til de last met z’n tweeën; NB het incidenteel tillen van een zak met 25 kilo inhoud, exclusief de verpakking is toegestaan. Bij ongunstige tilsituaties, met bv bukken, reiken en draaien, komt het maximale tilgewicht lager uit*.
 • Voorkom frequent tillen* boven schouderhoogte;
 • Voorkom frequent tillen* vanaf een hoogte lager dan de knieën (dus in gebogen houding;
 • Voorkom dat er getild moet worden in gedraaide houding* (bijvoorbeeld bij optillen en wegzetten van lasten).

* = Om te bepalen welke tilsituatie acceptabel is, zal per tilwerkzaamheid een beoordeling van de tilsituatie moeten worden gemaakt, met een instrument als NIOSH of Kim Tillen. Bij die beoordeling worden al de bepalende factoren meegewogen, onder meer gewicht, grip, frequentie tilhoogtes en draaiing.

De aanschaf van nieuwe tilhulpmiddelen vindt bij voorkeur plaats na overleg met betrokken werknemers, zodat ook hun praktijkervaring kan worden meegenomen bij de keuze.

Tilhulpmiddelen die in de graanbe- en verwerkende industrie voorkomen zijn:

 • Heftruck
 • Hefplateau
 • Heftafel (FB-02)
 • Palletiseerrobot (FB-03)
 • Pompwagen
 • Elektrische/ pneumatische lieren 
 • Takel (FB-07)
 • Vacuümheffer (FB-05)
 • Slipsheet attachment (FB-04)
 • Mobiele lopende band (FB-06)
 • Een glijplaat (op plaatsen waar het palletiseren niet geautomatiseerd is) 
 • Mini-shovel
 • Volautomatische doseerunit

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven