W-08 Machinestoringen verminderen

Oplossing

Machines kunnen door storingen uitvallen. Dat kan tot gevolg hebben dat elders in het proces vertragingen optreden en dat medewerkers op meerdere plekken extra inspanning moeten verrichten om de achterstand in te halen.  Het is dus belangrijk om storingen waar mogelijk voorkomen. En als er een storing is, is het zaak om deze zo snel mogelijk verhelpen.

  • Breng goed in kaart hoeveel en welke storingen er in de praktijk precies zijn. Deze informatie is nodig om gericht te werken aan verminderen van storingen. Dat inventariseren kan door zelf te registreren, of door gebruik te maken van speciaal daarvoor ontwikkelde systemen, en/of door periodiek overleg met medewerkers van de technische dient en productiepersoneel. Op basis zo’n inventarisatie kunnen verbeteringen in de meest kwetsbare machines of processen worden aangebracht om storingen te verminderen of in duur te beperken:
  • Zorg voor planmatig preventief onderhoud; stel een onderhoudsplan op waarin per machine de revisiemomenten van te voren worden ingepland. Leg eventueel per machine een onderhoudspaspoort aan. Misschien kan bepaald groot onderhoud worden uitbesteed om meer tijd vrij te maken voor preventief onderhoud
  • Zorg voor een technische dient die qua omvang en deskundigheid op orde is.

Ook kan overwogen worden om productiemedewerkers op te leiden om zelfstandig enkele storingen op te kunnen lossen. Het is daarbij van belang dat zij duidelijk weten welke storingen zij al dan niet zelfstandig mogen verhelpen. Uiteraard is het daarbij ook zaak dat de operators goed worden geïnstrueerd over de bijbehorende veiligheidsrisico’s  en veiligheidsmaatregelen.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven