Arbeidsrisico - Klimaat

Regelgeving

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Er worden geen specifieke temperaturen genoemd, alleen is bepaald dat de werkgever gezondheidsklachten en -schade dient te voorkomen. Indien nodig worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt, of de arbeid wordt beperkt of met voldoende pauzes onderbroken in een ruimte met een goede temperatuur.

In Arbobesluit (artikel 6.2) is vastgelegd dat op de werkplek voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig dient te zijn. Ook zijn daar eisen aan luchtverversingsinstallaties opgenomen. Tenslotte bevat het Bouwbesluit voorschriften rond het binnenklimaat van gebouwen, met name bij nieuwbouw. 

Arbobeleid

In artikel 5 Arbowet wordt de risico-inventarisatie- en evaluatie voorgeschreven. In deze sector is klimaat daarbij een van de thema’s. Artikel 18 schrijft voor dat de werkgever periodiek de medewerkers een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbiedt, gericht op de arborisico’s in hun werk.

Omdat specifieke regelgeving ontbreekt, kunnen er hier verder alleen enkele richtlijnen worden gegeven. Die hebben geen wettelijke status:

ActiviteitRuimtetypeTemperatuur
(ºC)
 
  Winter   Zomer   
Voornamelijk staandProductie16 – 2221 – 25
Voornamelijk zittend    Kantoor, operatorruimte   20 – 2423 – 26


Streefwaarden van de ruimtetemperatuur in zomer en winter
(gebaseerd op NEN-EN-ISO 7730)

Binnen deze temperatuursgrenzen wordt door een groot deel van de werknemers het klimaat als comfortabel ervaren, afhankelijk van andere aspecten, zoals luchtvochtigheid. Waar mogelijk kan persoonlijke beïnvloeding van de temperatuur, bijvoorbeeld door het kunnen verhogen of verlagen van de temperatuur met behulp van een thermostaat in kantoor- of operatorsruimte, de tevredenheid van de medewerkers over het klimaat verder verhogen.

Tocht

Als richtlijn wordt in de zomer een gemiddelde luchtsnelheid beneden de 0,25 meter per seconde aangehouden, en in de winter beneden de 0,15 meter per seconde.

Luchtvochtigheid

Als richtlijn wordt gesteld dat de luchtvochtigheid dient te liggen tussen de 30% en 70%. Overigens is met name de combinatie tussen meerdere factoren van belang; ondermeer luchtvochtigheid en temperatuur. 

Beschermende kleding 

Kleding tegen kou of warmte dient te voldoen aan de algemene eisen van NEN-EN-ISO 13688:2011 ‘Beschermende kleding’. En in de bijlagen van NEN-EN-ISO 7730 is de vereiste isolatiewaarde van beschermende  kleding te bepalen, op grond van het activiteitenniveau van een werknemer en de klimaatomstandigheden.

Scroll naar boven