OG-02 Voorlichten medewerkers

Oplossing

  • Medewerkers worden doeltreffend voorgelicht over de gedragscode, de vertrouwenspersonen en de klachtenregeling. De voorlichting wordt afgestemd op de specifieke risico’s op het gebied van ongewenst gedrag in het eigen bedrijf, zoals die onder meer naar voren komen uit de RI&E. de gemelde incidenten en het jaarverslag van de vertrouwenspersonen.
  • Medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressie of ander ongewenst gedrag door derden worden doeltreffend voorgelicht en zo nodig getraind over de manier om daarmee om te gaan. Hierbij staat het Protocol voor agressie en geweld van de organisatie centraal (zie oplossing OG-11).
  • Houd bij welke medewerkers voorlichting hebben gekregen. Zorg dat ook nieuwe medewerkers deze voorlichting zo snel mogelijk krijgen.
  • Uitzendkrachten worden er tijdens hun introductie op gewezen waar ze zich kunnen melden als ze te maken krijgen met een incident op het gebied van ongewenst gedrag. Waar nodig en mogelijk worden er meertalige vertrouwenspersonen aangewezen of maakt de vertrouwenspersoon gebruik van een tolkentelefoon in het gesprek met een uitzendkracht of medewerker die de Nederlandse taal niet goed beheerst,
Scroll naar boven