Arbeidsomstandigheden

Arbeidsrisico’s

Vanaf 2007 is de arbeidsomstandighedenwetgeving veranderd. Reden hiervoor was dat de overheid minder bemoeienis wilde hebben met de gang van zaken in het bedrijfsleven. Sociale partners meenden nu juist dat de regeldruk erg hoog was en dat diverse inspectiediensten van de overheid soms tot tegenstrijdige conclusies kwamen. De oplossing werd gevonden in een grotere verantwoordelijkheid voor sociale partners om het arbeidsomstandighedenbeleid vorm en inhoud te geven. Daarnaast een grotere vrijheid om zelf te bepalen welke oplossing of oplossingsrichting mogelijk en gewenst is. De arbocatalogus moet deze wensen in zich verenigen. Meer mogelijkheden voor maatwerk en een grotere eigen verantwoordelijkheid.

Inspectie SZW

De arbocatalogus is een (digitaal) document waarin werkgevers en werknemers op sectorniveau vastleggen welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de doelvoorschriften in de arbo-wet. Dit document is met positief resultaat (marginaal) getoetst door de Arbeidsinspectie. De Inspectie SZW controleert bedrijven op naleving van de wet- en regelgeving en houdt daarbij rekening met de oplossingen uit de arbocatalogus. Wie de oplossingen uit een positief getoetste arbocatalogus opvolgt, wordt minder streng gecontroleerd dan andere bedrijven. Bij ernstige overtredingen van de Arbowet treedt de inspectie daarentegen hard op.

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden. Daarom kunnen zowel werkgevers als werknemers de arbocatalogus raadplegen op de website van Arbocatalogus Graan. De arbocatalogus is nooit klaar; op dit moment worden verdere risico’s uitgewerkt. Daarnaast zijn arbeidsomstandigheden altijd onderhevig aan ontwikkeling.

De sociale partners hebben samen vastgesteld wat de belangrijkste Arborisico’s zijn. Deze risico’s zijn beschreven en per risico zijn de oplossingen aangeven.

In de actuele Arbocatalogus Graan ziet u links welke arborisico’s zijn opgenomen:

Scroll naar boven