Arbeidsomstandigheden

Welkom

Deze arbocatalogus is een (digitaal) document met daarin de maatregelen die werkgevers en werknemers op brancheniveau hebben afgesproken. Daarmee kunnen organisaties voldoen aan de voorschriften van de Arbowet. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Daarom is de arbocatalogus er voor alle werkgevers en werknemers in de branche. De arbocatalogus biedt een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van de belangrijkste arbeidsrisico’s in de diervoederbranche.

Deze arbocatalogus is ontwikkeld op initiatief van sociale partners:

 • FNV
 • CNV Vakmensen
 • Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi)
 • Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren (Het Comité)

De coördinatie is in handen van Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Met de (diervoeder)sector doelen we op alle bedrijven die vallen onder de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven, zoals onder de werkingssfeer staat beschreven.

Arbeidshygiënische strategie

We gaan ervan uit dat bedrijven de arbeidshygiënische strategie toepassen bij het aanpakken van arbeidsrisico’s. Dat wil zeggen dat achtereenvolgens wordt nagegaan:

 • Is het mogelijk de bron van het arbeidsrisico weg te nemen?
 • Zo niet: is het mogelijk de omgeving zodanig aan te passen dat veilig, gezond en verantwoord kan worden gewerkt (collectieve en individuele maatregelen)?
 • Is ook dit niet mogelijk, dan kunt u kiezen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Deskundigen in uw organisatie

Veel organisaties beschikken over deskundige medewerkers met veel kennis van veilig en gezond werken: arbocoördinatoren en/of preventiemedewerkers. Zij kunnen bedrijven verder helpen met vragen over:

 • arbeidsomstandigheden;
 • het arbobeleid in uw bedrijf;
 • het gebruik van de arbocatalogus;
 • specifieke beschermingsmaatregelen.

Wij adviseren om, behalve de Arbocatalogus, ook de deskundigen in de organisatie te raadplegen.

Scroll naar boven