Arbeidsrisico - Dierziekten

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Bij de aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen normale situaties en situaties dat er een dierziekte op een bedrijf heerst.

In een normale situatie is er geen sprake van specifieke dierziekten op een bedrijf, maar is er altijd een zeker achtergrond risico voor zoönosen. Dit achtergrondrisico kan beheerst worden met een beperkt pakket van maatregelen. De risico’s verschillen per functiegroep en zijn bijvoorbeeld laag voor chauffeurs die alleen diervoeders leveren maar niet de stallen in gaan, maar zijn groter voor buitendienstmedewerkers die ook de stallen moeten betreden.

De risico’s zijn vooral groter in een aantal specifieke situaties, waarbij extra maatregelen noodzakelijk zijn:

  1. Er zijn dieren ziek, waarbij nog onbekend is of er sprake is van een besmettelijke dierziekte die ook voor de mens een risico kan vormen;
  2. Er is een bevestigde uitbraak van een dierziekte op een bedrijf;
  3. Bepaalde groepen werknemers lopen extra risico, bijvoorbeeld ten tijde van zwangerschap. Daarbij is het risico vooral relevant voor het ongeboren kind.

Bij de oplossingen worden de noodzakelijke maatregelen per situatie uitgewerkt. De volgende soorten van maatregelen kunnen daarbij relevant zijn:

  1. Vermijden van het risico, bijvoorbeeld door bedrijf niet te bezoeken of niet de stallen in te gaan;
  2. Hygiëne maatregelen (bedrijfskleding, handhygiëne, afdekken van wondjes);
  3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ademhalingsbescherming);
  4. Alert zijn op eerste ziekteverschijnselen bij een eventueel bezoek aan een bedrijf waar een dierziekte heerst.

LET OP:
Deze arbocatalogus gaat alleen in op de risico’s voor werknemers en gaat niet in op de specifieke (aanvullende) maatregelen die de overheid op legt in het geval van meldingsplichtige dierziekten.

Scroll naar boven