K-05 Beperking van werktempo en werktijd in hete en koude omstandigheden

Oplossing

Bij werk in hitte is het wijs om het werktempo te verlagen, zodat de warmteproductie van het eigen lichaam lager wordt. Bij het werk in hete en koude omstandigheden is het zaak om afspraken te maken over de maximale aaneengesloten werkduur. Zo kan voor zwaar werk bij zomerse temperaturen (bv product los steken) in een silo, bunker of tank, een maximale aaneengesloten verblijfstijd van een half uur worden afgesproken. Daarna is het tijd voor pauze in een koelere ruimte. Het is sowieso verstandig om extra pauze in te gelasten bij werk in hitte of kou.

Verder is wijs om zoveel mogelijk taakroulatie toe te passen, zodat een individuele medewerker op een dag niet te veel uren in hete of koude omstandigheden werkt. Ook kan een tropenrooster overwogen worden, met aangepaste werktijden. In sommige gevallen is het mogelijk de werkzaamheden te plannen in een bepaalde tijd van de dag, waarin de omstandigheden het minst belastend zijn.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven