W-11 Regelmogelijkheden vergroten

Oplossing

Door werknemers op een goede manier meer ruimte te geven in het regelen van hun eigen werkzaamheden, kan de werkdruk dalen.

Dat vergt een aantal stappen, zoals:

  • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat werknemers weten wat er verwacht wordt.
  • Spreek in samenspraak met hen reële doelstellingen af over het werk dat in een tijdsdeel (bv een dag) gedaan moet worden.
  • Zorg ervoor dat werknemers voldoende opleiding en ervaring voor het werk hebben. Laat ze anders extra opleidingen volgen.
  • Stimuleer dat werknemers waar nodig steun krijgen van collega’s en leidinggevende.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven