W-09 Piekbelasting onder controle

Oplossing

Piekbelasting voorkómen, of goede maatregelen treffen om ermee om te gaan, kunnen de werkdruk doen afnemen.

 • Ga eerst goed na hoe vaak er in het bedrijf piekbelasting voorkomt, en waardoor. Breng ook in kaart op welke manier er nu mee omgegaan wordt, en wat daar voor- en nadelen van zijn.
 • Kijk daarna wat er mogelijk is om de piekbelasting te voorspellen. Piekbelasting op een bepaalde dag van de week? Of week van de maand?
 • Ga vervolgens na hoe piekbelasting is te voorkomen of te verminderen, bijvoorbeeld door met de planning goed op de pieken in te spelen, of door de volgende aanpak:
  • Piekbelasting door extra klantvragen? Ga in overleg met je klant  om afspraken te maken over de te verwachten vraag.
  • Stel prioriteiten: niet alles kan, als er piekbelasting is. Zijn er andere dingen die even kunnen wachten (uitstellen onderhoud, overleg en afstemming etc.)?
  • Merk je dat op een bepaalde afdeling overwerk structureel wordt? Overweeg dan om een extra dienst in te stellen, een extra medewerker aan te stellen of medewerkers van andere afdeling in te zetten.
  • Als dat onvoldoende de piekbelasting oplost, ga dan na hoe je met verwachte én onverwachte piekbelasting het handigst om kunt gaan (opvangen binnen ploeg, bijspringen door andere ploeg, inschakelen flexibele schil)Zorg dat men bij overwerk door piekbelasting binnen de regels van de CAO en arbeidstijdenwet blijft.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven