K-02 Technische maatregelen tegen hitte

Oplossing

In de sector komt blootstelling aan hitte regelmatig voor. Zoals bij het werk in een loods in een warme oogstperiode. Of bij tijdelijke werkzaamheden in het ketelhuis, de perserijafdeling, de drogerij, de doseerruimte, koelers of het tankpark. Door de warmteontwikkeling kan de temperatuur daar oplopen tot 40 á 50 graden, zeker als er op hoogte wordt gewerkt. Per werkzaamheid zijn enkele van de onderstaande oplossingen mogelijk: 

 • Isolatie van de ketels, de tanks en de leidingen. 
 • Reflecterende schermen tussen de hete bron en de activiteit. 
 • Gekoelde/koelende luchttoevoer, bijvoorbeeld door ramen te openen en/of met (mobiele) instelbare ventilatoren. 
 • Warmteterugwinning; bijvoorbeeld met bepaalde soorten warmtewisselaars (economiser) in de schoorsteen van het ketelhuis wordt hete lucht terug gekoeld en de warmte wordt opgeslagen in water t.b.v. stoomopwekking. Daarmee neemt ook de warmte in het ketelhuis af. Ook op andere plaatsen kan warmteterugwinning mogelijk zijn. 
 • Verf met een lage stralingsemissie aanbrengen op machine die een stralingsbron is.
 • Natuurlijke ventilatie: Zorg in de fabriek voor ramen die in warme periodes opengezet kunnen worden, als dat is toegestaan in de milieuvergunning/omgevingsvergunning. Om ongedierte en vogels te weren zijn daarbij horren nodig. Let in de wegerij wel op dat de meetresultaten niet beïnvloed worden door drukverschillen, bv door de luchtstroom niet te dicht bij de weger te laten gaan. 
 • Als voor het periodiek doorsmeren van een pers de machine geopend wordt, komt er veel warme lucht uit en is er ook gevaar voor verbranding aan hete delen. Daarom is een werkinstructie van belang die aangeeft dat na opening de uitgaande lucht geruime tijd moet afkoelen voordat het doorsmeren kan beginnen. En dat medewerkers handschonen moeten dragen en werkkleding die de armen en benen geheel bedekt.
 • Procedure voor veilig werk in warme omstandigheden vaststellen. In geval van incidentele werkzaamheden in extreme warmte is het zaak om een veiligheidsprocedure vast te stellen. Met name gaat het hier om beperking van de werktijd (zie oplossing 4), en het plaatsen van een collega of ploegbaas buiten de locatie, bv de perserij en het ketelhuis tijdens het werk in de hitte. Die houdt contact met de medewerker in het ketelhuis, ziet toe dat deze voldoende pauze neemt en grijpt in geval van nood in. Hij is daartoe in het bezit van een mobiele telefoon of andere communicatiemiddelen om BHV in te schakelen. Zie ter inspiratie een voorbeeld- hitteprotocol uit de zoetwarenindustrie.
 • Koele ruimte: als het werk in hete omstandigheden is afgerond dient de betreffende werknemer zich om te kleden (met het oog op bezwete kleding) en enige tijd door te brengen in een koelere ruimte om te drinken en te acclimatiseren. Zorg ook dat werknemers bij hoge buitentemperatuur na aankomst in de fabriek eerst afkoelen, voordat ze in warme werkomstandigheden gaan werken.
 • Ventilatoren; die zijn gewenst op plaatsen waar regelmatig wordt gewerkt en de temperatuur oploopt. Probeer daarbij de vervangende lucht vanuit een relatief koele ruimte (bijv. schaduwkant van een fabriek) aan te voeren.
 • Drogers; om waar nodig de luchtvochtigheid terug te brengen.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven