D-07 Stofmaskers

Oplossing

Er moet in sommige gevallen een wegwerp stofmasker (zogenaamde snuitjes) worden gedragen om inademing van biologische agentia te beperken. Gebruik minimaal P2 snuitje en let op een goede aansluiting op het gezicht.

Een goede aansluiting aan het gezicht kan worden bereikt door de volgende instructies te volgen:

  1. Zorg dat het snuitje goed op de neus aansluit door de neusbeugel goed over de neus te drukken;
  2. Zorg dat de elastieken strips worden strak getrokken zodat het gehele snuitje goed op het gezicht aansluit;
  3. Draag bij voorkeur geen baard of stoppelbaard, omdat het snuitje dan niet goed aansluit op het gezicht en er lekkage plaats vindt aan de randen van het masker.

Het dragen van een stofmasker dient men toe te passen:

  • Bij normale bedrijfsbezoeken aan pluimvee bedrijven wanneer er werkzaamheden zijn waarbij er fysiek contact met of onderzoek aan de dieren wordt gedaan. Het dragen van ademhalingsbescherming is niet noodzakelijk bij contact met dieren in andere typen stallen (rund, varken, paard, geit, schaap);
  • Indien er op een bedrijf een vermoeden is van een dierziekte en toch een bedrijfsbezoek nodig is waarbij de stallen moeten worden betreden;
  • Bij levering van diervoeder aan bedrijven waar Q-koorts heerst; 
  • Bij stalbezoek voor een zwangere medewerkster.
d 07 stofmasker

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven