MV-17 Veilig lossen en storten

Oplossing

Zorg voor voldoende veiligheid van eigen chauffeurs en chauffeurs van derden als zij product komen lossen bij de stortput:

  • Loskleppen van kiepwagens (scharnieren horizontaal) zijn vaak voorzien van een dubbele vergrendeling en een klein luik. Het heeft de voorkeur het eerste product via het kleine luik te lossen, waardoor het product geen druk meer uitoefent op de losklep. De dubbele vergrendeling van de losklep, bestaat vaak uit een vergrendeling die handmatig wordt ontkoppeld. Als deze vergrendeling is losgekoppeld, wordt de mechanische vergrendeling vanuit de vrachtwagen of de zijkant van de oplegger/aanhanger bedient. Let op bij het bedienen van de handmatige ontgrendeling, dat de mechanische vergrendeling intact is, anders kan de losklep met geweld loskomen, met het gevaar dat de chauffeur door de losklep geraakt wordt.
  • Maak duidelijk dat achterdeuren van de wagen (scharnieren verticaal) pas geopend kunnen worden als de druk er af is, bijvoorbeeld door eerst een klein luik te openen. Anders kan de chauffeur door de openklappende achterdeur van de wagen omgeslagen worden. 
  • Bij aanvoer van grondstoffen in zeecontainers, zijn de deuren vaak niet voorzien van een klein luik, waardoor de deuren niet ontlast kunnen worden. Hierbij is het zaak de deuren zodanig aan elkaar te koppelen, bijvoorbeeld door een voldoende sterke ketting of spanband, dat de deuren bij het ontgrendelen een klein stukje opengaan, waardoor het product via een smalle opening uit de container kan lopen, en de deuren na verloop van tijd niet meer onder spanning staan door het product. Hierna kunnen de deuren volledig geopend worden.
  • Zorg voor cameratoezicht, zodat in geval van een calamiteit snel ingegrepen kan worden, bijvoorbeeld als de chauffeur met een stang het vastzittend product uit de wagen steekt en er vervolgens door bedolven wordt.

Maatregel

Technische- en organisatorische maatregel.

Scroll naar boven