MV-01 Machines drukloos en spanningsloos maken

Oplossing

Bij werkzaamheden aan een machine als reparatie, onderhoud, omstellen, storingen verhelpen en reinigen is het vereist dat de machine eerst drukloos en spanningsloos wordt gemaakt. Alle vormen van energie moeten uitgeschakeld worden.

Met een werkschakelaar kan de motor of een samenstel van motoren van een machine uitgeschakeld worden. Werkschakelaars zijn nodig bij alle elektrisch aangedreven machines, tenzij de schakelkast vlakbij de elektromotor is geplaatst. 

Plaats werkschakelaars zo dicht mogelijk bij de plek waar de riskante werkzaamheden plaatsvinden, zoals bij reparatieluiken. Zorg voor borgbare werkschakelaars (zie MV-03).

Bij werkzaamheden aan een machine als reparatie, onderhoud, omstellen, storingen verhelpen en reinigen is het vereist dat de machine eerst drukloos en spanningsloos wordt gemaakt. Alle vormen van energie moeten uitgeschakeld worden.

Met een werkschakelaar kan de motor of een samenstel van motoren van een machine uitgeschakeld worden. Werkschakelaars zijn nodig bij alle elektrisch aangedreven machines, tenzij de schakelkast vlakbij de elektromotor is geplaatst. 

Plaats werkschakelaars zo dicht mogelijk bij de plek waar de riskante werkzaamheden plaatsvinden, zoals bij reparatieluiken. Zorg voor borgbare werkschakelaars (zie MV-03)

Het moet duidelijk zijn voor de werknemer wat de werkschakelaar exact uitschakelt, zeker bij complexe installaties. Het is daarom aan te bevelen dat machines en hun bijbehorende werkschakelaars zijn voorzien van identieke nummers, dit om vergissingen te voorkomen.

Naast gebruik van de werkschakelaar dient bij het werken aan installaties (machines, leidingsystemen e.d. inclusief aandrijvingen zoals hydraulische of pneumatische systemen e.d.) zeker gesteld te worden dat systemen met vloeistoffen en gassen drukloos gemaakt worden en gevaarlijke stoffen verwijderd worden.

Alle vormen van energie moeten uitgeschakeld kunnen worden, om te voorkomen dat medewerkers tijdens werkzaamheden letsel oplopen. Daarnaast moet voorkomen worden dat machines en andere vormen van energie onbedoeld ingeschakeld worden tijdens de werkzaamheden. Ook onderdelen die kunnen verschuiven, kantelen, vallen e.d. moeten zijn geborgd.

Bij werkzaamheden waarbij werknemers zich geheel of gedeeltelijk in de machine/het arbeidsmiddel begeven is het zaak om ook de aan- en afvoer te blokkeren met kleppen of schuiven. Het is ook belangrijk om afsluiters af te sluiten of te blokkeren met handafsluiters, zodat er geen toevoer van stoom, gassen of vloeistoffen mogelijk is (zie ook oplossing MV-14).

Pas bij werkzaamheden in een machine een Lock-out, Tag out, Try out-procedure (LoToTo) toe (Zie oplossing MV-03)

Zorg voor duidelijke instructies die op schrift aanwezig zijn op werkplek waar ze moeten worden toegepast. Verzorg ook voorlichting en onderricht aan de operators, TD en andere betrokkenen, zodat bekend is welke voorzorgsmaatregelen bij welke machines nodig zijn.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven