FB-13 Vermindering belasting door repeterend werk

Oplossing

Repeterend werk kan door de eenzijdige belasting leiden tot lichamelijke klachten. Het gaat bij repeterend werk vaak om een combinatie van dynamische belasting van de armen en een statische belasting van het bovenlichaam. Een voorbeeld is inpakwerk, het werken in een controlekamer, laboratoriumwerkzaamheden of  in administratieve functies. Repeterend werk kan tot RSI-klachten leiden (Repetetive Strain Injury), ook wel KANS genaamd (Klachten aan arm, nek en schouder). Belangrijk is dat bij RSI-klachten niet alleen wordt gekeken naar technische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een andere muis of stoel, maar naar een totale aanpak wordt gezocht. Factoren die daarbij ook van belang zijn:

  • De duur van de repeterende handelingen op een dag;
  • De houding waarin gewerkt moet worden (niet aldoor ver hoeven reiken, recht kunnen zitten, goede werkhoogte);
  • Het tempo van de repeterende handelingen;
  • De afwisseling met andere taken;
  • De werkdruk waaronder gewerkt wordt.
  • RSI-risico’s bij beeldschermwerk -op de administratie en in de controlekamer- kunnen worden verminderd door:
  • Op gezette tijden het beeldschermwerk te onderbreken met een pauze of andersoortig werk;
  • Het aantal uren beeldschermwerk op een dag te beperken;
  • Het beschikbaar stellen van het juiste, instelbare meubilair en apparatuur;
  • Het op de juiste wijze instellen van het meubilair (Instructies zijn te vinden bij FB-14, onder het tabblad “bronnen”).
fb 13

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven