MV-23 Veilig werken met mixers of voorverdichters

Oplossing

Bij onderhoudswerkzaamheden aan de mixers en voorverdichters kunnen draaiende peddels (hand)letsel opleveren. Daarom gelden daarvoor de volgende voorschriften:

  • Onderhoudswerkzaamheden aan een mixer of voorverdichter vinden alleen plaats nadat deze eerst spanningsloos is gemaakt. Dat betekent hier: werkschakelaar uit en zekeringen verwijderen
  • Er wordt een blokkade op de peddels aangebracht om ongewenste bewegingen van deze messen te voorkomen.
  • De toevoer van stoom en vloeistoffen is doeltreffend geblokkeerd voordat er werkzaamheden in de machine plaatsvinden
  • Er wordt in samenspraak met betrokken werknemers een procedure opgesteld met veiligheidsvoorschriften voor onderhoudswerkzaamheden aan een mixer. Deze procedure wordt regelmatig opnieuw onder de aandacht gebracht van de betrokken werknemers en met hen besproken.
  • Er zijn voldoende maatregelen getroffen om (hand)letsel te voorkomen bij het verhelpen van storingen, zoals:
  • De mixerluiken zijn voorzien van eindschakelaars die de mixer laten stoppen bij het openen en een herstart onmogelijk maken in deze situatie, of:
  • Zowel in- als uitloop van de mixers zijn zodanig lang, dan wel afgeschermd, dat men door deze openingen de peddels niet met de hand kan bereiken, en/of
  • Er is een extra werkschakelaar geplaatst, bv bij de uitloop van de mixer/voorverdichter.
  • Gebruik van geschikte veiligheidshandschoenen is noodzakelijk bij werkzaamheden in of aan de mixer/voorverdichter.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven