D-08 Wegwerp handschoenen

Oplossing

Er moet in sommige gevallen wegwerp handschoenen worden gedragen om relevante huidblootstelling aan biologische agentia te beperken. Gebruik bij voorkeur nitril wegwerp handschoenen. Gebruik in ieder geval geen latex handschoenen. 

Het dragen van wegwerp handschoenen dient men toe te passen:

  • Bij elk fysiek contact met de dieren;
  • Bij beoordeling van mest/ontlasting waarbij handcontact nodig is;
  • Indien er op een bedrijf een vermoeden is van een dierziekte en bedrijfsbezoek nodig is waarbij toch de stallen moeten worden betreden;
  • Bij stalbezoek voor een zwangere medewerkster.

Maatregel

Persoonlijk beschermingsmiddel

Scroll naar boven