GS-09 Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Oplossing

In de sector worden regelmatig gewasbeschermingsmiddelen verhandeld. Opslag en transport  van deze middelen vindt op een veilige manier plaats, als men beschikt over een geldig certificaat en voldoet aan de eisen van de Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG). Kernelementen daaruit zijn:

  • De bedrijfsvoering (o.a. RI&E, verbeterplan, vastleggen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, directiebeoordeling);
  • De bedrijfsmiddelen (o.a. deskundig personeel, intern noodplan, BHV, transport, inkoop van producten en diensten);
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem (o.a. documentbeheer, kwaliteitsregistraties);
  • Meting, analyse en verbetering (o.a. interne audits, bewaking, meting en beheersing van afwijkende producten).

Maatregel

Technische en organisatorische maatregel

Scroll naar boven