BR-12 Voorlichting en onderricht

Oplossing

Medewerkers worden bijvoorbeeld via een toolbox meeting geïnstrueerd en getraind over de risico’s bij het werken in besloten ruimten. Ook uitzendkrachten dienen vooraf goed geïnstrueerd te worden als zij werkzaamheden uitvoeren in besloten ruimten.

 • Tenminste wordt op het volgende ingegaan:
  • de risico’s in de diverse besloten ruimten en de maatregelen om deze tot een minimum terug te brengen
  • het werkvergunningssysteem 
  • de procedures rond werken in besloten ruimten
 • Werknemers zijn verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. 
 • Bedenk dat eenmalige voorlichting maar een kort effect heeft. Herhaling van de voorlichting en instructie- liefst in steeds andere vormen- is nodig om voor een langdurig effect te zorgen. Om deze herhaling te borgen is het aan te bevelen om vast te leggen hoe vaak de voorlichting en instructie wordt herhaald. In ieder geval is herhaling nodig als er zich een (bijna)ongeval heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
 • Het is verder aan te bevelen dat geregistreerd wordt welke medewerkers welke trainingen hebben gevolgd, en dat ook medewerkers steeds zelf een bewijs van deelname ontvangen
 • Medewerkers belast met specifieke functies, zoals een bedrijfshulpverlener, een ademluchtdrager en gasmeetbevoegde krijgen hiervoor een speciale opleiding en de noodzakelijke herhalingscursussen. Zo heeft de gasmeetbevoegde bijvoorbeeld een opleiding ‘basis gasmeten’ met succes doorlopen.

Maatregel

Organisatorische maatregel

Scroll naar boven