MV-25 Veilig werken op een laadstation

Oplossing

Een medewerker of chauffeur bij een laadstation die op de tank van een vrachtwagen gaat, loopt daarbij valgevaar, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Dit risico is aan de orde tijdens werkzaamheden op de tank van de vrachtwagen én bij de overstap van het bordes naar de vrachtwagen.

Hier zijn de volgende oplossingen mogelijk:

  • Een permanent werkbordes bij ieder laadstation waardoor betreden van de bovenzijde van de bulkwagen overbodig wordt;

Deze oplossing verdient de voorkeur. Alleen als dat redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd komt de tweede oplossing in beeld:

  • Voorzieningen op iedere bulkwagen die het betreden van de bulktank zelf niet nodig maken, zoals een loopbordes met anti-slip loopvlak en een opklapbare leuning.

Maatregel

Technische maatregel

Scroll naar boven