OG-03 Instrueren/trainen leidinggevenden

Oplossing

Leidinggevenden hebben een sleutelrol bij incidenten op het gebied van ongewenst gedrag Adequaat reageren is van belang. Dat vergt alert zijn op soms onduidelijke signalen. Zaken op een goede manier ter sprake brengen, kan erger voorkomen. Het adequaat aanpakken van ongewenste omgangsvormen vraagt specifieke vaardigheden van de leidinggevende. Daarom is instructie voor hen vereist.

Het kan noodzakelijk zijn om leidinggevenden ook te trainen in gespreksvoering en de te zetten stappen bij een melding of vermoeden van ongewenst gedrag. (Zie ook oplossing OG-07: Informele klachtenstructuur).

Scroll naar boven