OG-13 Inrichting risicovolle werkplekken

Oplossing

De organisatie draagt zoveel als mogelijk is zorg voor een veilige werkplek voor de medewerkers. Ga na of bepaalde werkzaamheden of plekken in het bedrijf een verhoogd risico op agressief of gewelddadig gedrag met zich meebrengen. Als dat het geval is wordt bij de inrichting van deze werkplekken (zo mogelijk) hiermee rekening gehouden of worden bouwkundige aanpassingen gedaan.

Bijvoorbeeld:

  • Zorg voor een waarschuwingsalarm.
  • Zorg er voor dat derden alleen toegang kunnen krijgen tot een bepaalde ruimte. 
  • Uitsluitend onder begeleiding kunnen derden zich verder verplaatsen binnen het bedrijf.
  • Zorg voor voldoende verlichting en zicht op risicoplaatsen zoals b.v. de fietsenstalling.
Scroll naar boven