W-10 Leren van fouten

Oplossing

Waar mensen samen werken worden fouten gemaakt. Lastig, en écht vervelend als steeds dezelfde fouten worden gemaakt. Dan raken medewerkers gedemotiveerd, krijgen last van de gevolgen en maakt het bedrijf overbodige kosten. Belangrijk dus om van fouten te leren. En om informatie over problemen op de juiste momenten en met de juiste mensen te delen. En vooral: tot acties te komen om herhaling te voorkomen.

  • Draag een cultuur uit dat ‘fouten kunnen gebeuren, en dat je van je fouten kunt leren’. Zorg ervoor dat binnen de organisatie op fouten rustig wordt gereageerd, altijd met de vraag ‘hoe kan dit in de toekomst anders?’
  • Sta open voor verbeterideeën. Gebruik de ideeënbus, houd een ‘zo kan het beter’bijeenkomst of maak werkgroepen. Koppel altijd terug wat je met ideeën doet en zet medewerkers die goede ideeën hebben bedacht in het zonnetje.

Hoe groter de organisatie, hoe meer mensen geïnformeerd moeten worden. Zorg ervoor dat alle betrokkenen van elders gemaakte fouten leren.

Maatregel

Organisatorische maatregelen

Scroll naar boven