GL-02 Fosfine metingen

Oplossing

Zorg bij een mogelijke blootstelling aan fosfine in ladingen voor gasdetectiemateriaal (meters) in het bedrijf waarmee de aanwezigheid en concentratie van fosfine gemeten kan worden. De grenswaarden van fosfine zijn te vinden in de ‘Databank Grenswaarden Stoffen op de werkplek’ van de SER.

Zorg voor metingen als onbekend is of fosfine in een lading aanwezig is. Dat is in ieder geval aan de orde bij ladingen uit de risicolanden: Polen, Oekraïne, Rusland, Estland, Slowakije en Tsjechië (bron: SecureFeed). Metingen zijn ook vereist bij herkenbaar met fosfine gegaste ladingen (aangegeven op vrachtbrief of op de buitenzijde van het transportmiddel gemarkeerd).

 • Bij scheepslossingen, treinladingen en vrachtwagenladingen uit met name Oost-Europa en andere mogelijke risicolanden: voer een meting uit door op meerdere plaatsen de gasmeter onder het dekzeil te houden en zo mogelijk ook in de lading. Fosfine is zwaarder dan lucht, dus meten onderin de lading
  (of bij schepen in het ruim) is belangrijk.

  Soorten gasdetectors (meters):
 1. Diffusiemeters: dit zijn meters die de concentratie van fosfine kunnen meten en detecteren de aanwezigheid van fosfinegas boven een grenswaarde (vooralarm/ hoofdalarm). Afhankelijk van het type, geeft deze meter de hoogte van waarde van fosfine aan (bijvoorbeeld PAC-meter van Dräger). Deze meters zijn goed op het lichaam te dragen. Deze meters kunnen alleen gebruikt worden als extra beveiliging voor een medewerker die het scheepsruim moet betreden of dicht bij een geopende verdachte vracht moet komen , nadat uit als uit onderzoek met gepompte meter is gebleken dat er geen gevaar is.
 2. Gepompte meters: de lucht wordt aangezogen. Met behulp van een zogenaamde lans is het daarmee mogelijk om in de lading zelf te meten. Met een slang is het daarmee mogelijk om op een grotere afstand te meten. Medewerkers moeten getraind zijn in het gebruik van dit type meters. Dit type meter is aan te brengen op monsternamestok/ graanmonsterstok (schip).
  Bij vermoedens dat een lading gegast is, is het vereist om een gepompte meter te gebruiken. Door een gepompte meter aan een monsterstok te bevestigen kan – voorafgaand – aan het nemen van een grondstofmonster, fosfine gemeten worden. Het voordeel van een gepompte meter is dat het mogelijk is om op afstand te meten. Indien deze meter ook nog aan een monsterstok bevestigd wordt, worden medewerkers niet onnodig blootgesteld aan mogelijke aanwezigheid van fosfine. Daarnaast wordt op deze manier ook diep in de lading gemeten. Fosfine is namelijk zwaarder dan lucht.

  afbeelding1 oplsossing gl 02 fosfine metingen
  Voorbeeld van een meetmethode: gepompte meter aan monsterstok


  Benodigde stappen bij overschrijding van de waarde
  Als de meter een overschrijding aangeeft van waarde aan door middel van trilling, geluidsalarm en/of lichtsignaal, zet dan de volgende stappen:


  1. Verlaat de omgeving en houd minimaal 20 meter afstand. Blijf zoveel mogelijk bovenwinds.
  2. Waarschuw de omgeving (denk aan schipper, chauffeur, collega’s).
  3. Stop het lossen en blokkeer de vracht. Houd rekening met product dat eventueel al in fabriek is.
  4. Zet de omgeving af en fabrieksdelen waar gegast product in aanwezig kan zijn.
  5. Neem contact op met bijvoorbeeld inkoop/ kwaliteit – zij nemen contact op met leverancier
  6. Schakel gespecialiseerd gasmeetbedrijf in om metingen uit te voeren. (bijvoorbeeld EWS groep, Ruvoma BV).
  Dit is geen verplichting, het bedrijf kan de vracht weigeren. Bij weigeren van de vracht wordt dit conform ‘procedure geweigerde vracht’ gemeld aan SecureFeed.
  Het voordeel van het uitvoeren van een gespecialiseerde meting is dat een eventuele weigering onderbouwd kan worden.
  7. Als het gasmeetbedrijf veilige waarden detecteert: dan kan de lading vrijgegeven worden en lossen vervolgd worden.
  Let op: de kans is aanwezig dat er nog restanten van fosfine in de lading aanwezig zijn die later – gedurende het lossen – tot ontgassing kunnen komen. Daarom is het raadzaam om tijdens het lossen te blijven meten/monitoren op aanwezigheid van fosfine.
  8. Bij te hoge waarden: weigeren vracht, zo nodig vracht terugzetten en vervolgens SecureFeed informeren.

Bij eventuele betreding van de veiligheidszone moeten de volgende maatregelen worden genomen:

gl 02 fosfine metingen tabel

Kalibratie/ reparatie Fosfinemeters
Laat meters kalibreren volgens advies van leveranciers. De leverancier kan dit verzorgen. Zorg op momenten dat de fosfinemeter bij de leveranciers is, dat er dan een andere fosfinemeter op de locatie aanwezig is.

Maatregel

Technisch- en organisatorische maatregel

Scroll naar boven