Arbeidsrisico - Veilig lossen van schepen

Aanpak

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Lossen van binnenvaartschepen

Hoewel in de diervoedersector een aanzienlijk deel van de loswerkzaamheden is uitbesteed aan derden is de werkgever van het diervoederbedrijf waar aan de wal gelost wordt, verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van het loswerk. Dat geldt zowel voor het lossen van eigen duwbakken als ook grotendeels bij het lossen van schepen van derden. Het diervoederbedrijf is in het laatste geval niet zelf verantwoordelijk voor de veilige constructie van het schip, maar heeft wel als taak om onveilige schepen van derden, die niet aan de regelgeving voldoen, te weigeren.

Breng als onderdeel van de wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie de risico’s bij het lossen van schepen in kaart en tref waar nodig maatregelen. Neem maatregelen die niet meteen uitgevoerd kunnen worden op in het plan van aanpak bij de RI&E. Maak daarbij op basis van een risicobeoordeling een prioritering en neem op grond daarvan een reële uitveringstermijn op per geplande maatregel. De oplossingen LS-2 t/m LS-12 in deze module ‘Lossen van Schepen’ bieden daarvoor het kader en geven mogelijke maatregelen weer.

NB. Indien van toepassing: neem de gevaren en risicobeperkende maatregelen voor bijzondere categorieën werknemers (zoals jongeren) ook op in de RI&E en het  plan van aanpak. 

Controles bij het lossen van zeeschepen

Controleurs van handelaren in graan, zaden en peulvruchten komen met uiteenlopende risico’s in aanraking, die bovendien per schip kunnen verschillen. Dit geldt zowel bij controlewerkzaamheden bij boord-boordoverslag als bij het lossen van zeeschepen die in een haven aan wal liggen. Het is hier zaak om oplossing LS-1 ter harte te nemen. Daarnaast is het, gezien de steeds wisselende omstandigheden, wijs om controleurs zodanig te instrueren dat zij in elke nieuwe situatie steeds een gedegen risicobeoordeling kunnen maken. Een taak-risico-analyse (TRA) kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Breng als onderdeel van de wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie de risico’s bij controles op het lossen van schepen in kaart en tref waar nodig maatregelen. Neem maatregelen die niet meteen uitgevoerd kunnen worden op in het plan van aanpak bij de RI&E. Maak daarbij op basis van een risicobeoordeling een prioritering en neem op grond daarvan een reële uitveringstermijn op per geplande maatregel. De diverse elementen uit oplossing LS-1 dienen als basis voor het bepalen van passende maatregelen.

NB. Indien van toepassing: neem de gevaren en risicobeperkende maatregelen voor bijzondere categorieën werknemers (zoals jongeren) ook op in de RI&E en het  plan van aanpak. 

Scroll naar boven