EX-10 Veilig gebruik van vulslangkopelingen

Oplossing

Hier volgen enkele verplichte maatregelen ter vermindering van het explosiegevaar bij gebruik van uitpandige vulslangkoppelingen:

  • Breng en houd de in de omgeving aanwezige ontstekingsbronnen buiten de 1 meter zone rondom de vulslangkoppeling, of voer alle onstekingsbronnen die zich binnen de 1 meterzone rondom de vulslangkoppeling bevinden uit in klasse 3D;
  • Breng productlabels aan op de vulslangkoppeling waaruit blijkt welke vulslangkoppeling voor welke silo / tank is bestemd;
  • Zorg voor een goede aardingsmogelijkheid tijdens het laden van silo (bijvoorbeeld door een ijzeren pen en een haspel);
  • Zorg dat er een volmelder aanwezig is waarvan het signaal hoorbaar/zichtbaar is op de plaats waar de chauffeur / schipper aan het lossen is;
  • Stel een vulinstructie op en communiceer deze met werknemers en chauffeurs. Hang de instructie in meerdere talen op een zichtbare plaats op. Geef tenminste aandacht aan:
  1. het aanbrengen van aarding,
  2. het functioneren van de volmelder,
  3. het stoppen met vullen bij afgaan van de volmelder
ex 10

Maatregel

Technische en organisatorische maatregel

Scroll naar boven