Arbeidsrisico

Ongewenst gedrag

Een overzicht van bruikbare en effectieve oplossingen voor preventie van deze arbeidsrisico’s.

Wat is het?

Ongewenst gedrag bederft de werksfeer en kan de gezondheid, het zelfvertrouwen en de prestaties van medewerkers aantasten. Het kan daarbij gaan om ongewenst gedrag van leidinggevenden en medewerkers onderling, of door derden.

Het thema ongewenst gedrag omvat de volgende onderdelen:

  • Agressie en Geweld
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of chronische aandoening, politieke gezindheid, arbeidsrelatie, soort contract, burgerlijke staat, nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing)
Scroll naar boven