BR-07 Voorkomen van beknelling door bewegende delen

Oplossing

Bewegende delen in een besloten ruimte moeten buiten bedrijf worden gesteld, zodanig dat zij niet op eenvoudige wijze weer in werking kunnen worden gesteld. Bijvoorbeeld roerwerken in tanks, schuiven, vijzels, mengerassen met linten. Stel zeker dat de betreffende installatie druk- en spanningsvrij is. Bijvoorbeeld door middel van een vergrendeling van de schakelaars met slot en sleutel, of door het verwijderen van de zekeringen. Een doordachte en zorgvuldig ingevoerde vergrendelingsprocedure is daarbij van belang. Zie daarvoor ook de informatie over een lock out /tag out–procedure in deze arbocatalogus. 

Borg ook dat het starten van een ongewenste beweging door restenergie of zwaartekracht wordt voorkomen.

Als er sprake is van een risico om in aanraking komen met scherpe delen, bv linten van een menger, dan dienen deze scherpe delen goed afgeschermd te worden.( bijvoorbeeld met dekens).

Maatregel

Technische en organisatorische maatregel

Scroll naar boven